V suchu-hydroizolace Jaroslav Kyznar

Zde najdete zajímavá místa, kde jsme pracovali a také informace o používaných materiálech a technice práce.

Justiční palác Brno-město: Na fotce můžete vidět ruční svařování pomocí horkovzdušné pistole "Leister". Tato technologie se používá ke spojení PVC materiálů používaných jako konečná hydroizolační vrstva. Celkové souvrství bude vidět na další fotce.


Celkový průřez souvrstvím tepelné izolace a hydroizolace. Tuto práci jsme prováděli na budově Justičního paláce pro Brněnské izolace. Můžete vidět spádování polystyrenovými klíny. Tato technologie se používá k docílení spádu na rovném podkladu k lepšímu odvedení vody. Jako parotěsná vrstva bylo použito celoplošně natavených asfaltových pásů.


Příprava na celoplošné natavení asfaltových pásů na budově Policie ČR v Hustopečích. Natavení modifikovaných asfaltových pásů se provádí pomocí plamene.


Pro svaření větších ploch používáme svařovací automat značky "Leister-varimat". Tuto techniku jsme použili například na skladové hale Jipocar Brno.Archiv fotek